ติดต่อพื้นที่ lกรมสรรพสามิต lข้อมูลบุคคล lพื้นที่ในความรับผิดชอบ lเขตจตุจักร lเขตสวนหลวง lเขตบางนา lเขตประเวศ lเขตวังทองหลาง lเขตลาดพร้าว lเขตบางกะปิ lสถานที่ท่องเที่ยว lหมายเลขโทรศัพท์ lสมัครสมาชิก lแผนที่
จำนวนผู้เข้าชมลำดับที่
ปรับปรุง ณ วันที่ 15 มิ.ย.55
site stats

   สินค้า / พิกัดอัตราภาษีสรรพสามิต  คลิกที่นี่
   พระราชบัญญัติสุรา พ.ศ. 2493 คลิกที่นี่
   พระราชบัญญัติยาสูบ พ.ศ. 2509 คลิกที่นี่
   พระราชบัญญัติไพ่ พุทธศํกราช คลิกที่นี่
   พระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527 คลิกที่นี่
   กฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง คลิกที่นี่
   ระบบงานกรมสรรพสมิต  คลิกที่นี่
   ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม คลิกที่นี่
   กฎ ระเบียบ คำสั่ง    ่ คลิกที่นี่
   การขออนุตจำหน่าย สุรา ยาสู ไพ่ คลิกที่นี    แบบฟอร์ม คลิก

นายเพิ่มศักดิ์  กองเพิ่มพูล
สรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
   กระทรวงการคลัง 
   กรมสรรพสามิต 
   กรมสรรพากร 
   กรมธนารักษณ์
   กรมศุลกากร
   กรมบัญชีกลาง 
   สำนักงานสรรพสามิตภาคที่ 10
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3
   สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 5
   หน่วยงานอื่นภายในกรมสรรพสามิต
  
 

  การจัดการความรู้ ครั้งที่ 3 เรื่อง วินัยข้าราชการพลเรือน


      ดูข้อมูลเพิ่มเติม


     more1
     more2
     more3   


สถานที่ตั้งสำนักงาน
          คู่มือประชาชน  
 การจัดการความรู้ KM 
    ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (IT)
          
   ผลสำรวจความพึงพอใจ คลิกที่นี่
   คำรับรองการปฏิบัติราชการ
   ข่าว / ประกาศ
  ประกาศรับสมัครงาน  
   ประกาศรายชื่อผู้สอบได้
   ประกาศผลการจัดซื้อ / จัดจ้าง
   สถิติข้อมูล
   ข้อมูลรายได
Web-link
Google คลิกที่นี่
ระบบงานกรมสรรพสามิต คลิกที่นี่
ข้อมูลเกี่ยวกับรถยนต์คันแรก  คลิกที่นี่
 Helpdesk   คลิกที่นี่
แนวปฏิบัติและข้อกฎหมายการคืนเงิน
รถยนต์คันแรก
 

 การจัดการความรู้ ครั้งที่ 1 การนำเสนอเรื่อง การชำภาษีสรรพสามิต และค่าใบอนุญาต ผ่านตัวแทนการรับชำระเงิน เซเว่น อีเลฟเว่น และธนาคารกรุงไทย ตามประกาศกรมสรรพสามิต ลงวันที่
15 พฤศจิกายน  2557

                                                    more

  จัดทำโดย ฝ่ายกฎหมาย สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4
   ณ. อาคาร เล้า เป้ง ง้วน1 เลขที่ 333 ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
   โทร. 0 2273 8234-5 Email:krungtep4@excise.go.th
ระบบนี้สามารถใช้งานได้ดีกับ internet Explorer 5.5 ขึ้นไป (view1280x800)
หรือโทร. 0 2273 8236 เบอร์ FAX


วิสัยทัศน์ : องค์กรพลวัต เพื่อการจัดเก็บภาษีที่มีมาตรฐานสากล ปกป้องสังคม สิ่งแวดล้อม และพลังงาน
   Web of English
     นวัตกรรม ครั้งที่ 2 ปี2557
  
  สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่กรุงเทพมหานคร 4 ได้นำเสนอ
นวัตกรรมเข้าประกวดรางวัลเพชรสรรพสามิตครั้งที่ 5 พ.ศ. 2557
              EXCISE INNOVATION AWARDS 2014
จำนวน 2 ผลงาน
ผลงานที่ 1 เป็นนวัตกรรมสำนังานสรรพามิตพื้นที่

ชื่อผลงาน......การเพิ่มช่องทางการรับชำระค่าธรรมเนียมใบอนุญาตจำหน่าย
สุรา ยาสูบ ยาเส้นและไพ่ ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส
ผลการประกวดได้รับรางวัลรองชนะเลิศ เป็นเงิน 50,000.00 บาท
พร้อมประกาศ   และโล่


                                                       กิจกรรมก่อนหน้า คลิกที่นี่