การคำนวณภาษี
การคำนวณภาษีสรรพสามิต พ.ศ. 2527
  คลิกที่นี่
การคำนวณภาษีสุรา พ.ศ. 2493  คลิกที่นี่
การคำนวณภาษียาสูบ พ.ศ. 2509 คลิกที่นี่
การคำนวณภาษไพ่ พ.ศ. 2493 คลิกที่นี่