เขตจตุจักร   คลิกที่นี่
ลาดพร้าว   คลิกที่นี่
เขตบางกะปิ  คลิกที่นี่
เขตสวนหลวง  คลิกที่นี่
เขตวังทองหลาง  คลิกที่นี่
เขตประเวศ  คลิกที่นี่
เขตบางนา   คลิกที่นี่
  
  เขตจตุจักร
       ระดับมหาวิทยาลัย
    วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยวิจิตรศิลป  คลิกที่นี่ 
  โรงเรียนช่างฝีมือทหาร   คลิกที่นี่
  วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎ์บริหารธุรกิจในพระอุปถัมภ์ คลิกที่นี่
    มหาวิทยาลัยศรีปทุม   คลิกที่นี่
    มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น และโรงเรียนนานาชาติเซนต์จอห์น คลิกที่นี่
    วิทยาลัยอาชีวศึกษาเซนต์จอห์น   คลิกที่นี่
    โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน   คลิกที่นี่
    มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  คลิกที่นี่
  โรงเรียนสารวิทยา คลิกที่นี่
  โรงเรียนธัชรินทร์วิทยาบางเขน  คลิกที่นี่ 
  โรงเรียนเสนานิคม  คลิกที่นี
    สถาบันการบินพลเรือน   คลิกที่นี่
  โรงเรียนเพชรรัชต์ในพระอุปถัมภ์   คลิกที่นี่
  โรงเรียนมัธยมประชานิเวศน์     คลิกที่นี่
    มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม   คลิกที่นี่
  โรงเรียนหอวัง  คลิกที่นี่
  โรงเรียนจินดานุกูล   คลิกที่นี่
  วิทยาลัยเทคโนโลยีวราธิปบริหารธุรกิจ   คลิกที่นี่
  โรงเรียนอรรถมิตร  คลิกที่นี่

     ระดับประถมศึกษา จำนวน 14 โรงเรียน จะต้องห่างสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 300 เมตร 
    โรงเรียนบ้านลาดพร้าว
    โรงเรียนวัดเทวสุนทร
    โรงเรียนประานิเวศน์
    โรงเรียนวัดเสมียนนารี
    โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโชน์
    โรงเรียนแย้มสะอาด
    โรงเรียนเซนต์จอห์น
    โรงเรียนปัญญาวุฒิกร
    โรงเรียนนานาชาติเซนสตีเฟ่น
    โรงเรียนพีระยา-นาวิน
    โรงเรียนบางบัว
    โรงเรียนทับทอง
    โรงเรียนนวพัฒน์วิทยา
    โรงเรียนแสงโสม    หน้า   หน้าแรก
 เขต ZONING ห้ามจำหน่ายสุรา