เขตจตุจักร   คลิกที่นี่
ลาดพร้าว   คลิกที่นี่
เขตบางกะปิ  คลิกที่นี่
เขตสวนหลวง  คลิกที่นี่
เขตวังทองหลาง  คลิกที่นี่
เขตประเวศ  คลิกที่นี่
เขตบางนา   คลิกที่นี่
  
  เขตบางกะปิ
       ระดับมหาวิทยาลัย
   โรงเรียนนานาชาติแอ๊ดเวนต์รามคำแหง    คลิกที่นี่ 
    มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ   คลิกที่นี่
  โรงเรียนมัธยมบ้านบางกะปิ   คลิกที่นี่
   สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์และโรงเรียนบางกะปิ  คลิกที่นี่
   วิทยาลัยศิลปหัตถกรรมกรุงเทพและโรงเรียนมัธยมวัดบึงทองหลาง คลิกที่นี่
  โรงเรียนเพ็ญสมิทธ์   คลิกที่นี่
    มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต   คลิกที่นี่
   โรงเรียนเทคโนโลยีบางกะปิ   คลิกที่นี่
    วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์เทเรซา บริหารธุรกิจ คลิกที่นี่
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง และโรงเรียนเทพลีลา   คลิกที่นี่
    โรงเรียนการจัดการการโรงแรมและการท่องเที่ยวนานาชาติ   คลิกที่นี่
   โรงเรียนเทคโนโลยีช่างอุตสาหกรรมกรุงเทพ คลิกที่นี่

 
    ระดับประถมศึกษา จำนวน 16  โรงเรียน      จะต้องห่างสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 300 เมตร    
    โรงเรียนบ้านบางกะปิ
    โรงเรียนวัดบึงทองหลาง (พิทักษ์วิทยาคาร)
    โรงเรียนวัดเทพลีลา (สิงหประสิทธิวิทยา)
    โรงเรียนวัดศรีบุญเรือง
    โรงเรียนลำสาลี (ราษฎรบำรุง)
    โรงเรียนไขศรีปราโมชอนุสรณ์
    โรงเรียนคลองกะยะ (พงษ์สมบัติบำรุง)
    โรงเรียนสุเหร่าหัวหมากน้อย
    โรงเรียนสุเหร่าคลองจั่น
    โรงเรียนสุเหร่าวังใหญ่
    โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
    โรงเรียนหัวหมากวิทยานุสรณ์
    โรงเรียนถนอมบุตร
    โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
    โรงเรียนณัฏฐวุฒิวิทยา
    โรงเรียนนราธิปพิทยา    หน้า   หน้าแรก   
 เขต ZONING ห้ามจำหน่ายสุรา