เขตจตุจักร   คลิกที่นี่
ลาดพร้าว   คลิกที่นี่
เขตบางกะปิ  คลิกที่นี่
เขตสวนหลวง  คลิกที่นี่
เขตวังทองหลาง  คลิกที่นี่
เขตประเวศ  คลิกที่นี่
เขตบางนา   คลิกที่นี่
  
  เขตบางนา
       ระดับมหาวิทยาลัย
   โรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดู    คลิกที่นี่ 
  โรงเรียนเพี้ยนพินอนุสรณ์   คลิกที่นี่
  วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก  คลิกที่นี่
   โรงเรียนวัดบางนาใน  คลิกที่นี่
   โรงเรียนนานาชาติเบิร์คลีย์ คลิกที่นี่
   โรงเรียนลาซาล     คลิกที่นี่
  มหาวิทยาลัยเนชั่น  คลิกที่นี่
   โรงเรียนสิริรัตนาธร  คลิกที่นี่
    วิทยาลัยพาณิชยาการบางนา  คลิกที่นี่
  โรงเรียนนานาชาติบางกอกพัฒนา คลิกที่นี่
   โรงเรียนรุ่งเรืองอุปถัมภ์ คลิกที่นี่
  โรงเรียนสรรพาวุธวิทยา   คลิกที่นี่

     ระดับประถมศึกษา จำนวน 6 โรงเรียน   จะต้องห่างสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 300 เมตร    
    โรงเรียนวัดบางนานอก
    โรงเรียนผ่องพลอยอนุสรณ์
    โรงเรียนอำนวยกนกศิริอนุสรณ์
    โรงเรียน ศรีเอี่ยมอนุสรณ์
    โรงเรียนประภามนตรี
    โรงเรียนรุงเรืองวิทยา
     หน้า   หน้าแรก
 เขต ZONING ห้ามจำหน่ายสุรา