เขตจตุจักร   คลิกที่นี่
ลาดพร้าว   คลิกที่นี่
เขตบางกะปิ  คลิกที่นี่
เขตสวนหลวง  คลิกที่นี่
เขตวังทองหลาง  คลิกที่นี่
เขตประเวศ  คลิกที่นี่
เขตบางนา   คลิกที่นี่
  
  เขตลาดพร้าว
       ระดับมหาวิทยาลัย
   โรงเรียนลอยสายอนุสรณ์    คลิกที่นี่ 
  โรงเรียนวัดลาดพร้าว   คลิกที่นี่
 
งเรียนลาดปลาเค้าพิทยาคม  คลิกที่นี่
   
โรงเรียนสตรีวิทยา 2   คลิกที่นี่
 

     ระดับประถมศึกษา จำนวน 10  โรงเรียน  จะต้องห่างสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 300 เมตร    
   โรงเรียนเพชรถนอม
    โรงเรียนทรงกระเทียม
    โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า
    โรงเรียนเทพวิทยา
    โรงเรียนเทพเสนานุสรณ์
    โรงเรียนกัลยวิทย์
    โรงเรียนปิยะพงษ์วิทยา
    โรงเรียนโชคชัยครูเกียว
    โรงเรียนฤทธิไกรศึกษา
    โรงเรียนสันติสุขวิทยา
 


    หน้า   หน้าแรก
 เขต ZONING ห้ามจำหน่ายสุรา