เขตจตุจักร   คลิกที่นี่
ลาดพร้าว   คลิกที่นี่
เขตบางกะปิ  คลิกที่นี่
เขตสวนหลวง  คลิกที่นี่
เขตวังทองหลาง  คลิกที่นี่
เขตประเวศ  คลิกที่นี่
เขตบางนา   คลิกที่นี่
  
  เขตประเวศ
       ระดับมหาวิทยาลัย
   โรงเรียนราชดำริ   คลิกที่นี่ 
  วิทยาลัยดุสิตธานี   คลิกที่นี่
  โรงเรียนแก่นทองอุปถัมภ์   คลิกที่นี่
   โรงเรียนสุเหร่าจรเข้ขบ  คลิกที่นี่
   วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ  คลิกที่นี่
   โรงเรียนคลองปักหลัก   คลิกที่นี่
   โรงเรียนมัธยมสุวิทย์เสรีอนุสรณ์  คลิกที่นี่
    มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2 วิทยาเขตบางนา คลิกที่นี่
   โรงเรียนศุภกรณ์วิทยา คลิกที่นี่
   โรงเรียนวังเด็กพัฒนาและพัฒน์บริหารธุรกิจ คลิกที่นี่
   
 
     ระดับประถมศึกษา จำนวน  23   โรงเรียน      จะต้องห่างสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 300 เมตร      
    โรงเรียนวัดกระทุ่มเสือปลา
    โรงเรียนสุเหร่าทางควาย
    โรงเรียนสุเหร่าทับช้าง
    โรงเรียนสุเหร่าบ้านม้า
    โรงเรียนงามมานะ
    โรงเรียนสุเหร่าบึงหนองบอน
    โรงเรียนอยู่เป็นสุขอนุสรณ์
    โรงเรียนสุวิทย์เสรีอนุสรณ์
    โรงเรียนสุเหร่ารศาลาลอย
    โรงเรียนวัดตะกล่ำ
    โรงเรียนคลองมะขามเทศ
    โรงเรียนคชเผือกอนุสรณ์
    โรงเรียนบ้านหนองบอน
    โรงเรียนนราทร
    โรงเรียนวัฒนศิลป์วิทยา
    โรงเรียนกฤตศิลป์วิทยยา
    โรงเรียนกรุงเทพพิทยา
    โรงเรียนนานาชาติชาร์เตอร์
    โรงเรียนนานาชาติบีคอนเฮ้าส์แย้มสะอาด
    โรงเรียนนานาชาติแพนเอเซีย
    โรงเรียนนานาชาติคินเดด
    โรงเรียนมินเตอร์พัฒนาการ
    โรงเรียนนานาชาติแสตมป์ฟอร์ด
 


    หน้า   หน้าแรก
 เขต ZONING ห้ามจำหน่ายสุรา