เขตจตุจักร   คลิกที่นี่
ลาดพร้าว   คลิกที่นี่
เขตบางกะปิ  คลิกที่นี่
เขตสวนหลวง  คลิกที่นี่
เขตวังทองหลาง  คลิกที่นี่
เขตประเวศ  คลิกที่นี่
เขตบางนา   คลิกที่นี่
  
  เขตสวนหลวง
       ระดับมหาวิทยาลัย
   มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต   คลิกที่นี่ 
  โรงเรียนมัธยมนาคนาวาอุปถัมภ์   คลิกที่นี่
  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ  คลิกที่นี่
 


     ระดับประถมศึกษา จำนวน 17  โรงเรียน     จะต้องห่างสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 300 เมตร    
    โรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ
    โรงเรียนนานาชาติเซนต์มาร์ค
    โรงเรียนนานาชาติคริสเตียนกรุงเทพ
    โรงเรียนปาณยา พัฒนาการ
    โรงเรียนประสานวิทย์วัฒนา
    โรงเรียนอโศกวิทย์อ่อนนุช
    โรงเรียนจินดาพงศ์
    โรงเรียนปิยะจิตวิทยา
    โรงเรียนสวนรัฐวิทยา
    โรงเรียนวัดมหาบุศย์
    โรงเรียนนาคนาวาอุปถัมภ์
    โรงเรียนคลองกลันตัน
    โรงเรียนหัวหมาก
    โรงเรียนวัดทองใน
    โรงเรียนอิสลามศรีวนา
    โรงเรียน กศน.
   โรงเรียนตัรบียะตุ้ลอิสลาม
      หน้า   หน้าแรก
 เขต ZONING ห้ามจำหน่ายสุรา