เขตจตุจักร   คลิกที่นี่
ลาดพร้าว   คลิกที่นี่
เขตบางกะปิ  คลิกที่นี่
เขตสวนหลวง  คลิกที่นี่
เขตวังทองหลาง  คลิกที่นี่
เขตประเวศ  คลิกที่นี่
เขตบางนา   คลิกที่นี่

    เขตวังทองหลาง
       ระดับมหาวิทยาลัย
    โรงเรียนนวมินทราชินูทิศบดินทรเดชา    คลิกที่นี่ 
 
วิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย   คลิกที่นี่
 
โรงเรียนฝรั่งเศสนานาชาติกรุงเทพฯ   คลิกที่นี่
   โรงเรียนนานาชาติเดอะรีเจนท์
  คลิกที่นี่
   สถาบันรัชภาคย์  คลิกที่นี่
   โรงเรียนบดินทรเดชา  (สิงห์ สิงหเสนี)  คลิกที่นี่ี่
   โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์กรุงเทพ  คลิกที่นี่
   โรงเรียนอิสลามสันติชน  คลิกที่นี่

   โรงเรียนอุดมศึกษา  คลิกที่นี่

     ระดับประถมศึกษา จำนวน 12 โรงเรียน  จะต้องห่างสถานศึกษาไม่น้อยกว่า 300 เมตร      
    โรงเรียนเศรฐบุตรอุปถัมภ์
    โรงเรียนถนอมพิศวิทยา
    โรงเรียนกานดา
    โรงเรียนศึกษากิจศึกษา
    โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม
    โรงเรียนสุเหร่าลาดพร้าว
    โรงเรียน ณ ดรุณ
    โรงเรียนศิริกุลพิทยา
    โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย
    โรงเรียนสุเหล่าดอนสะแก
    โรงเรียนบางกอกกศึกษา
    โรงเรียนสองภาษาลาดพร้าว
 


    หน้า   หน้าแรก

 เขต ZONING ห้ามจำหน่ายสุรา